Dr Anna Mazurkiewicz objęła stanowisko prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA) | Wydział Historyczny

Dr Anna Mazurkiewicz objęła stanowisko prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA)

paha

7 stycznia 2017 roku dr Anna Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego objęła stanowisko prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA) na kadencję 2017-2018. Uroczyste przekazanie obowiązków miało miejsce w Denver, Kolorado w czasie siedemdziesiątej czwartej dorocznej konferencji naukowej.

PAHA jest amerykańską organizacją naukową, której misją jest prowadzenie i promocja badań nad Polonią amerykańską – jej historią, kulturą, a także dziejami migracji i polskiej diaspory w ujęciu porównawczym. Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne zostało powołane przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce w 1942 r. Od 1948 roku funkcjonuje jako niezależna organizacja, której siedziba mieści się w New Britain, Connecticut. PAHA skupia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz osoby wspierające badania nad Polonią. Organizacja afiliowana jest przy Amerykańskim Towarzystwie Historycznym (American Historical Association) współuczestnicząc w organizacji dorocznych konferencji. Periodyk naukowy „Polish American Studies” wydawany przez PAHA w Polsce dostępny jest w bazie e-czasopism (JSTOR).

Dr Anna Mazurkiewicz, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, jest autorką dwóch książek poświęconych reakcji Stanów Zjednoczonych na wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w latach 1947 i 1989 (Warszawa 2007, Gdańsk 2009). Jej zainteresowania naukowe obejmują amerykańską politykę wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej i aktywność polityczną uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej w USA po II wojnie światowej. Mazurkiewicz jest autorką artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych publikowanych w kraju i za granicą, a także redaktorką nagrodzonego przez Polish American Historical Association dwutomowego wydawnictwa poświęconego migracjom z Europy Środkowo-Wschodniej East Central Europe in Exile, vol. 1: Transatlantic Migrations and vol. 2: Transatlantic Identities (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013) oraz tomu piątego serii wydawanej przez Wydział Historyczny UG we współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni: Od exsilli do exile. Migracje przymusowe w perspektywie historycznej, „Studia Historica Gedanensia,” vol. 5 (Gdańsk 2014). W grudniu 2016 roku ukazała się jej najnowsza książka: Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej, 1948-1954 (Warszawa-Gdańsk 2016).

 

Na zdjęciu:

Grażyna Kozaczka (prezes PAHA w latach 2015-2016) i Anna Mazurkiewicz (obejmująca prezesurę) 

 

 

 

 

 

paha
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 stycznia 2017 roku, 13:35