Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie - rekrutacja trwa | Wydział Historyczny

Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie - rekrutacja trwa

orient

Studia „Wiedza o Oriencie” zostały przygotowane w celu poszerzenia wiedzy słuchaczy o  Bliskim Wschodzie. Program, oprócz wiedzy ogólnej, obejmuje szkolenia tematyczne z zakresu obyczajowości,  przepisów religijnych mających wpływ na życie codzienne, zawiera także kurs podstaw języka arabskiego i hebrajskiego. W czasie dwóch semestrów zajęć prowadzonych w trybie niestacjonarnym studenci poznają m.in. dzieje, gospodarkę, geografię, systemy prawne i polityczne, obyczaje i wybrane języki (hebrajski, arabski) państw Bliskiego Wschodu. Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Kadrę Studiów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UG, Wydziału Ekonomii UG oraz Wydziału Historycznego UG.

Etapy rekrutacji:

 

  1. Rejestracja w IRK: 2.07.2018 r. - 21.09.2018 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 24.09.2018 r. - 28.09.2018 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 01.10.2018 r.

Szczegóły na stronie UG: http://ug.edu.pl/33678/wiedza_o_oriencie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 lipca 2018 roku, 8:41