fbpx Badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii UG na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii UG na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku

Badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii UG na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku

W czerwcu rozpoczęto kolejny sezon badań archeologiczno-architektonicznych na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Badania prowadzi Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i Politechniką Gdańską. Kierownikiem badań jest dr Joanna Dąbal z Zakładu Średniowiecza i Nowożytności IAiE UG. W badaniach uczestniczą wyłącznie studenci i doktoranci kierunku archeologia Uniwersytetu Gdańskiego. Poszerzając wiedzę o przeszłości młodzi adepci zawodu wdrażani są także w nowe technologie stosowane podczas badań archeologicznych. Możliwość poznawania nowoczesnych metod zapewniają Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej oraz firmy współpracujące z IAiE UG - OPEGIEKA Elbląg i AES Pracownia Badań Archeologicznych.

Projekt ma na celu nie tylko poznanie przeszłości twierdzy ale także zainicjować szersze wykorzystanie wyników badań na gruncie gospodarczym.

Badania rozpoczęto w sezonie 2013 i już pierwsze prace przyniosły obiecujące efekty. Głównym celem projektu jest zarejestrowanie zagospodarowania przestrzeni Twierdzy od czasów jej powstania po współczesność oraz poznanie materialnych świadectw żyjących w niej ludzi. Pomimo tego, że Twierdza Wisłoujście udostępniona jest od paru lat do zwiedzania, obiekt wciąż kryje wiele nowych tajemnic. W sezonie 2013 po raz pierwszy badając kamienice, w których zamieszkiwali dawniej oficerowi załogi wojskowej, odsłonięto dawny piec, który ogrzewał pomieszczenia mieszkalne. W części przyziemia jednej z kamienic znaleziono także tajemniczą piwniczkę. Przebywając na Twierdzy wieczorami nie trudno spostrzec, że jest to obiekt bardzo zimny, nawet latem. Dlatego bardzo istotnym z perspektywy ustalenia jak dawniej radzono sobie z ogrzewaniem czy dostarczaniem pitnej wody, szczególnie w okresie konfliktów zbrojnych są znaleziska ekipy badawczej z IAiE UG. W roku 2013 odsłonięto jedno z trzech ujęć wody w Forcie Carrè. Odsłonięta studnia kryła wewnątrz wiele ważnych skarbów. Wydobyto z niej elementy uzbrojenia, hełmów pruskich, naczyń ceramicznych i szklanych i części garderoby co umożliwiło poznanie elementów życia codziennego załogi. Znalezione elementy broni myśliwskiej mogą wskazywać, że suplementem diety dawnych oficerów była także zwierzyna łowna. W trakcie prowadzonych prac odkryto również zabudowę dziedzińca nieistniejącą już od ponad wieku.

Pierwszy tydzień badań w sezonie 2014 także przyniósł obiecujące efekty. Odsłonięto fundamenty XVIII-wiecznej wartowni oraz zasypane wejście do XVI-wiecznych piwnic znajdujących się pod wieńcem. To dopiero początek tegorocznej ekspedycji.

Wszystkie te informacje posłużą w przyszłości do odtworzenia charakteru obiektu, do tego by móc stworzyć o nim pełną opowieść, która być może wzbudzi u zwiedzających podziw być może pozwoli na głębszą refleksję nad przeszłością.

Chcąc podkreślić gospodarcze przeznaczenie badań ich wyniki ukierunkowane są na budowanie tożsamości miejsca, kreowanie wizerunku tego zapomnianego obiektu jako symbolu dawnego Gdańska, ale osadzanego we współczesnych realiach i przeznaczonego dla współczesnych.

 

 

Fot.1. Fort Carrè, widok z lotu, fot. OPEGIEKA Elbląg sp. z o.o., Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski

Fot.2. Odkrywanie studni, fot. IAiE UG

Fot.3-4. Wykonywanie dokumentacji Twierdzy dronem firmy OPEGIEKA Elbląg sp. z o.o., fot. IAiE UG

Fot.5. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych, dr Tadeusz Widerski, Politechnika Gdańska, fot. IAiE UG

Fot.6. Szkolenie z podstawowych narzędzi programu AutoCad - prowadzący mgr Karol Daliga, Politechnika Gdańska, fot. IAiE UG

Fot.7. Skanowanie 3d zabytków pozyskanych w efekcie badań na Twierdzy Wisłoujście - przeprowadzone przez firmę SMARTTECH Sp. z o.o., prowadzący Dariusz Jasiński i Adam Rajch, fot. IAiE UG

Fot.8. Sezon 2014, odkrywanie fundamentów XVIII-wiecznej wartowni, fot. IAiE UG

Fot.9-10. Mieszkańcy twierdzy, fot. IAiE UG

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 22:13