Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka” | Wydział Historyczny

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”

Międzynarodowa

turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa 

pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”

 „Sites of Memory-History-Tourism” 

Termin: 17-18 paździenika 2019 r.

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański

Organizatorzy: Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej

Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Towarzystwo Historiograficzne, 

Polish American Historical Association (PAHA)

Termin zgłaszania referatów: do 15 maja 2019 r. do dr Magdaleny Nowak, hisman@ug.edu.pl

Call for Papers w języku angielskim: w załączeniu

Fromularz zgłoszeniowy: w załaczeniu

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 17-18 października 2019 r. Będzie to już czwarte sympozjum związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką. Jak poprzednio serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, socjologii, literaturoznawstwa, geografii, zarządzania, a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki. 

Wiodącym tematem naszego kolejnego spotkania w Gdańsku pragniemy uczynić problematykę związaną z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Dotychczasowe analizy naukowe skupiały się zwykle na miejscach pamięci dotyczących II wojny światowej, ich znaczeniu dla tożsamości, roli w edukacji historycznej. Opracowywano też naukowo poszczególne miejsca pamięci: np. nekropolie itp. Grupy specjalistów rozwijały koncepcje krajobrazu kulturowego i otwartego regionalizmu. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i doceniając wkład wielu uczonych, pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać nadania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie w jaki sposób treść nadawana pojęciu miejsca pamięci wpływała i wpływa na ruch turystyczny. Interesuje nas to, w jaki sposób oba powyższe elementy oddziaływały na sposób kształtowania opowieści o historii danego miejsca oraz jego walorach. Punktem wyjścia będzie więc człowiek (turysta) i jego zainteresowanie jakimś miejscem. Z tego powodu przedmiotem naszego zainteresowania chcemy uczynić rożne miejsca, rozumiane jako miejscami pamięci: cmentarze, nekropolie, pola bitew, obozy koncentracyjne, miejsca związane ze śmiercią i tragedią lub je upamiętniające. 

Na tych ogólnych założeniach opiera się dokonany przez nas wybór tematów, które pragniemy omówić w trakcie obrad. Szczególnie chętnie będziemy widzieli wystąpienia łączące ze sobą kilka z wymienionych poniżej zagadnień: 

1. Miejsca pamięci, problem nie-pamięci i społecznego zapomnienia jako wyzwanie metodologiczne

2. Martwe ciało – wymiar teoretyczny (metodologiczny, historiograficzny) i historyczny

3. Otwarty regionalizm i krajobraz kulturowy a miejsca pamięci

4. Kategorie służące do badania miejsc pamięci – aspekt teoretyczny i praktyczny

5. Historia różnych miejsc pamięci (cmentarzy, nekropolii, pól bitewnych, miejsc upamiętniających tragedie i masakry), i ich związki z turystyką

6. Polskie miejsca pamięci poza granicami kraju

7. Rozwój specyficznych form turystyki związanych z miejscami pamięci: dark tourism, thanatourism, Holocaust tourism i ich wpływ na kształtowanie pamięci historycznej

8. Miejsca pamięci w literaturze pięknej i w przewodnikach

9. Miejsca pamięci jako czynnik stymulujący rozwój turystyki i przedsiębiorczości 

10. Wątki przyrodnicze, geograficzne, religijne, moralne i z dziedziny historii sztuki odnoszące się do miejsc pamięci i związanych z nimi form turystyki

 

W imieniu organizatorów,

Sekretarz konferencji

dr Magdalena Nowak

 
ZałącznikWielkość
PDF icon Call for papers210.99 KB
Microsoft Office document icon Formularz zgłoszeniowy353.5 KB
Microsoft Office document icon Submission Form353 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 marca 2019 roku, 7:52