fbpx Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii | Wydział Historyczny

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii | Wydział Historyczny

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Gdańsk, dnia 05.07.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(poz. 1668 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystent (pracownik badawczo – dydaktyczny)

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

 

Data ogłoszenia konkursu: 24 maja 2019 r.

 

Termin składania ofert: 25 czerwca 2019 r.

 

Termin rozstrzygnięcia: 28 czerwca 2019 r.

 

Ilość zgłoszeń: 4

 

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Mariusz Bizewski

 

Uzasadnienie: Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydatów dokumentacją oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem wszystkich zainteresowanych osób postanowiła rekomendować do zatrudnienia mgr. Mariusza Bizewskiego. Jego dorobek naukowy w zakresie dziejów Pomorza i krajów bałtyckich w średniowieczu oraz znajomość języków obcych najpełniej spełniają warunki stawiane kandydatom do zatrudnienia na stanowisku asystenta na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii.

ZałącznikWielkość
Plik Ogłoszenie o wynikach13.72 KB