Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii

Dziekan
Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Gdańskiego

          zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta, w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii

Pełna treść ogłoszenia