fbpx nauka | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

W imieniu redakcji zapraszamy do nadsyłania artykułów do 9 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. 
Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna, od najbliższego numeru, znajdzie się na Platformie Czasopism UG.
 
Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że w dniu 9 października 2020 r. rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja na Wydziale Historycznym UG na kierunek:
  • Historia, I st., studia niestacjonarne
  • Historia, II st., studia niestacjonarne
  • Historia sztuki, I st., studia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji: 19.10.2020

UWAGA!

Zapisy na seminarium magisterskie dla studentów kierunku Historia, studia niestacjonarne II stopnia, I rok:

od wtorku  13 października br. od godz. 13.00 do czwartku 15 października br. do godz. 13.00 na portalu studenta.

Seminaria prowadzić będą dr hab. Iwona Sakowicz – Tebinka, prof. UG i prof. dr hab. Igor Hałagida.

 

UWAGA !

Studenci kierunku Historia – studia niestacjonarne I i II stopnia – I rok

Zajęcia na l roku studiów niestacjonarnych, kierunku Historia (studia I i II stopnia) rozpoczynają się zgodnie z planem 24 października. 

Wyjątkowo, w tym dniu, zapraszamy na zajęcia do budynku Wydziału Historycznego w Gdańsku,  ul. Wita Stwosza 55:

- I rok II stopnia – sala 1.46

Szanowni Państwo! 
Jestem doktorantką Wydziału Historycznego UG, prowadzę badania dotyczące społeczności nauczycielskiej trójmiejskich szkół w latach 1945-1989. Poszukuję nauczycieli oraz uczniów, którzy zechcieli by podzielić się ze mną swoimi wspomnieniami z tamtych lat. 
Jeżeli więc chcieliby Państwo uwiecznić swoje wspomnienia zapraszam do wypełnienia poniższej ankiety (w załączniku) bądź kontaktu i umówienia się na wywiad. 
 
Anna Siekierska 
Na zaproszenie Centrum Nauki EXPERYMENT mgr Karolina Czonstke oraz mgr Bartosz Świątkowski z Wydziału Historycznego Uniwersytet Gdański nagrali krótki film w ramach "Science Cafe", w którym opowiedzieli o projecie "Archeobalt".
 
Zapraszamy do obejrzenia!
 
 

UWAGA! ARCHEOLOGIA, ETNOLOGIA – zapisy na seminaria dyplomowe

Seminarium licencjackie – od 30 września  godz. 10:00 do 2 października godz. 19:00

Seminarium magisterskie – od 2 października godz. 10:00 do 5 października godz. 19:00

 

W związku z upływającym terminem działalności komisji stypendialnych Samorząd Doktorantów WH ogłasza nabór do:

Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów (komisja ta rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych; w jej skład wchodzi minimum 2 przedstawicieli doktorantów).

Szanowni Państwo,

W załączniku publikujemy list Dziekana Wydziału Historycznego UG dr hab. Arkadiusza Janickiego, prof. uczelni do Studentek i Studentów oraz grafik spotkań inauguracyjnych/adaptacyjnych przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów:

UWAGA DOKTORANCI!!!

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021:
·    stypendium doktoranckie: do 5 października 2020 r. (tylko doktoranci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018!!!)
·    zwiększenie stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe): do 5 października 2020 r.
·    stypendium Rektora dla doktorantów: do 16 października 2020 r.