fbpx Program studiów | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Program studiów

Studia 50+

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 czerwca 2015 roku, 10:15

Program studiów

Studia historyczne o specjalności edukacja regionalna przygotowane z myślą o studentach „50 +”

Studia licencjackie trwające 3 lata

Regularne studia obejmujące kurs historii Polski i powszechnej od starożytności po współczesność. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy historyka

Zajęcia z zakresu historii Gdańska i Pomorza, historii sztuki tego regionu, etnografii i etnologii Pomorza, wybranych zagadnień z historii kultury materialnej.

Studenci otrzymują legitymacje studenckie i mogą korzystać z wszystkich praw przysługujących studentom

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania.

Zajęcia odbywają się popołudniami, aby umożliwić uczestniczenie osobom czynnym zawodowo.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy są to studia zaoczne?

O: Nie, studia na specjalności edukacja regionalna 50 + to regularne studia dzienne tyle, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

 

2. Jak wysokie są opłaty za studia?

O: studia są darmowe. Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł. Wszelkie inne opłaty są takie same dla wszystkich studentów np. za wydanie legitymacji, za powtarzanie przedmiotu, za wpis warunkowy itd.

 

3. Czy studenci tej specjalności muszą odbywać praktykę?

O: Nie, ta specjalność nie jest objęta praktyką zawodową.

 

4. Jaki dyplom uzyskają absolwenci tej specjalności?

O: Na dyplomie będzie informacja, że student(ka) uzyskał(a) tytuł licencjata z historii o specjalności- edukacja regionalna.

 

5. Jaki język obcy znajduje się w planie studiów?

O: studenci mają 120 godzin zajęć z języka obcego w trakcie studiów. Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem na poziomie B2 (średniozaawansowany). Studenci przed rozpoczęciem zajęć wybierają język, którego chcieliby się uczyć – np. rosyjski, angielski, francuski, niemiecki…

 

6. Jak długo trwa nauka?

O: są to studia licencjackie i trwają 3 lata. Nauka kończy się udziałem w seminarium i koniecznością napisania pracy licencjackiej.

 

7. W jaki sposób można zapisać się na tę specjalność?

O: wszyscy kandydaci na studia muszą się zarejestrować w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na stronie Uniwersytetu Gdańskiego do dnia 10 lipca 2015 roku i wnieść opłatę rekrutacyjną. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów. Następnie należy złożyć komplet dokumentów do 15 lipca i czekać na decyzję. Wszelkie pytania można kierować do komisji rekrutacyjnej

 

8.  Czy studenci musza uczestniczyć np. w zajęciach z w-f ?

O: Tak, obecnie wychowanie fizyczne jest ustawowo obowiązkowe na wszystkich kierunkach i poziomach studiów. Istnieje możliwość wyboru formy zajęć np. nordic walking.