fbpx Odbyły się | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Odbyły się

X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 listopada 2021 roku, 13:42

1

W dniach 16-18 września na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami (KBnM) Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami konferencji są: KBnM PAN, Wydział Historyczny UG, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz International Border Studies Center, UG. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor UG – Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Cykliczna konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN jest największym wydarzeniem naukowym dotyczącym problematyki migracji, które integruje rozproszone środowisko polskich badaczy migracji reprezentujących różne dyscypliny nauki i jednocześnie przyczynia się do upowszechniania ich osiągnięć naukowych. Każda z dotychczasowych konferencji KBnM PAN była organizowana w innym ośrodku akademickim w Polsce.

Tematem wiodącym w 2021 roku w obszarze badań nad migracjami będzie dyskusja nad szeroko rozumianym pograniczem, nierozłącznie związaną z nim zmianą, doświadczeniem zetknięcia z odmiennością, ale i trwaniem, adaptacją, przemianą. Zagadnienia te stanowią ważny element współczesnych badań nad migracjami zarówno w kontekście migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  Trójmiasto stanowi ważny ośrodek w badaniach nad szeroko rozumianym pograniczem. Na dorobek tego ośrodka naukowego składają się m.in. wielodyscyplinarne badania dot. Gdańska i regionu, także w ujęciu międzynarodowym związanym portowym i granicznym charakterem miasta, z jego zmieniającą się przynależnością państwową, procesami migracyjnymi, relacjami na pograniczu także w ujęciu lokalnym (np. Kaszubi, Kociewiacy i Borowiacy). Od kilku lat na UG prowadzone są badania, które znacznie poszerzają zakres interpretacji pogranicza, np. cyklicznie organizowane Border Seminar, czy  Pracownię Badań and Narracjami Pamięci Pogranicza UG. Wydział Historyczny UG od lat blisko współpracuje z Muzeum Emigracji oraz Europejskim Centrum Solidarności m.in. organizując międzynarodowe konferencje naukowe.

Na program konferencji składają się zarówno 43 interdyscyplinarne sesje naukowe (ponad 170 referentów) oraz warsztaty dedykowane badaczom, nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom podejmującym w swoich pracach i w dydaktyce zagadnienia związane z migracjami.

Warsztaty przygotowane przez członków  KBnM PAN – Prof. Joannę Wojdon i prof. Dariusza Stolę, jak I pracowników Muzeum Emigracji – Łukasza Podlaszewskiego i dr. Rafała Raczyńskiego odbędą się w czwartek, 16 września 2021 w Muzeum Emigracji w Gdyni. Będą one połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej: KLIMAKS. Program warsztatów i dodatkowe informacje zostały zamieszczone na stronie: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/czwartek-16-ix-2021/

Obrady konferencji rozpoczną się w piątek, 17 września 2021 o godzinie 10:00 w auli 1.43 na Wydziale Historycznym UG. Wówczas odbędzie się otwarte posiedzenie plenarne Komitetu Badań nad Migracjami PAN, w trakcie którego wykład Gdańsk jako pogranicze: Przestrzeń kulturowego kontaktu – cel migracji – stacja tranzytowa wygłosi dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. ucz.

O godzinie 13:00 rozpocznie się wykład gościa specjalnego Prof. Carlosa Mortona (UC Santa Barbara) zatytułowany The Tao of Mestizaje: Multiple Borders, Multiple Bridges. Wykład w j. angielskim będzie tłumaczony na j. polski.

W ramach współpracy z International Border Studies Center, UG, Prof. Morton oraz prof. Santiago Vaquera-Vasquez (University of New Mexico, Albuquerque) poprowadzą także warsztaty (w j. angielskim) dla osób zainteresowanych twórczością inspirowaną doświadczeniami  życia na pograniczu (Border Storytelling Workshop), które zaplanowano na piątkowe i sobotnie popołudnia (16:00-17:30). Dzięki wsparciu IBSC, UG udział w warsztatach: Border Storytelling dla studentów UG jest bezpłatny.

Wśród wątków tematycznych, które zostaną poruszone na tegorocznej konferencji wymienić należy: gospodarcze, strukturalne, prawne i kulturowe aspekty zmian demograficznych wywołanych migracjami, stereotypy migracyjne na terenach pogranicza, wieloetniczność, pamięć, doświadczenie odmienności, zagadnienia obejmujące integrację cudzoziemców, migracje wewnętrzne, przedstawienie pogranicza, zmiany i migracji w literaturze, sztuce, teatrze. Wśród aktualnych zagadnień poruszanych w czasie obrad znajdą się sesje dotyczące polityki imigracyjnej UE, migracji w czasie pandemii, sytuacji dzieci migrantów, ale także praktyk i zasobów językowych migrantów, przyrodniczych aspektów migracji, czy migrantów świecie instytucji, roli państwa w badaniach nad migracjami, czy dziejów miast w ujęciu pogranicza (ośrodki miejskie jako centra wielokulturowości). Ważne miejsce w czasie obrad zajmą nowe ujęcia teoretyczne i wyzwania w badaniach nad migracjami, prezentacje metodologii badań nad pograniczem i zachodzącymi tam przemianami, a także zmiany w metodologii badań nad migracjami w XXI wieku. Dwa spośród paneli dyskusyjnych dotyczyć będą najnowszych publikacji dotyczących pogranicza – w ujęciu historycznym oraz psychologicznym.

Roboczy program konferencji można znaleźć tu: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ (piątek) oraz https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/program-konferencji/piatek-17-ix-2021/ (sobota)

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy – tzn. przewidujemy udział osobisty i zdalny (przez MS TEAMS). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji obowiązuje rejestracja i obowiązek wniesienia opłaty konferencyjnej. Wszystkie informacje dot. procesu rejestracji zamieszczono tu: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/rejestracja/

Rada Programowa Konferencji:  Prof. dr hab. Krystyna Slany – Przewodnicząca

Członkowie/Członkinie: Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK; dr Marcin Gońda; dr hab. Agata Górny, prof. UW; Karolina Grabowicz-Matyjas (Muzeum Emigracji); prof. dr hab. Romuald Jończy; dr hab. Magdalena Lesińska; dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG; prof. dr hab. Janusz Mucha; prof. dr hab. Marek Okólski; dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM; dr hab. Brygida Solga, prof. PO; dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Przewodnicząca; Kinga Langowska - Sekretarz, UG/MEG.
 

Członkowie/Członkinie: Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG (Dziekan Wydziału Historycznego UG);

dr hab. Magdalena Lesińska, PAN/UW; dr Michalina Petelska, UG; dr Rafał Raczyński, MEG; Sebastian Tyrakowski (z-ca dyr. MEG); dr Grzegorz Welizarowicz (IBSC, UG)

 

Konferencja "Zakon krzyżacki jako inwestor" - relacja

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 czerwca 2021 roku, 11:32

W dniach 21-22.06.2021 r. odbyła się na Wydziale Historycznym konferencja Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Krzyżackim (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens)

zatytułowana:

Zakon krzyżacki jako inwestor. Budowa i rozbudowa infrastruktury (Der Deutsche Orden als Bauherr. Auf- und Ausbau der Infrastrukturen)

program konferencji

spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. W Gdańsku swoje referaty wygłosili badacze z Polski (Gdańsk, Toruń) i Holandii (Utrecht), a poprzez transmisję internetową z Niemiec (Monachium, Berlin, Jena), Węgier (Debreczyn), Włoch (Lecce) i Portugalii (Lizbona).

streszczenia wystąpień

 

456

"Zakon krzyżacki jako inwestor. Budowa i rozbudowa infrastruktury"

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 czerwca 2021 roku, 13:01
W dniach 21 - 22.06.2021 r. odbędzie się na Wydziale Historycznym konferencja Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Krzyżackim (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens)
 
zatytułowana:
 
Zakon krzyżacki jako inwestor. Budowa i rozbudowa infrastruktury
 
(Der Deutsche Orden als Bauherr. Auf- und Ausbau der Infrastrukturen)
 
 
1

"Historia opowiedziana przez przedmioty"

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 sierpnia 2021 roku, 10:56

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”.

Konferencja odbędzie w dniach 25-26 czerwca 2021 r. i ze względu na pandemię, będzie prowadzona on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams.

W załączniku prezentujemy program konferencji.

Link do konferencji: KLIKNIJ TUTAJ

1

„Po śmierci pastora Jana Fidalcke jego wielka biblioteka uległa rozproszeniu. Tak często bywa. Przyjaciele – Michał Krzysztof Hanow i Ernest Berling – starali się cenny zbiór przekazać Bibliotece Rady Miejskiej. Niestety, ta nie znalazła odpowiednich funduszy na ich pozyskanie. Książki rozleciały się jak ptaki ze snu. Widać pisany był im los tułaczy. Wyleciały z klatki. Dziesięć i pół tysiąca, każda obdarzona sowim okiem ekslibrisu, żeby widzieć w ciemności. Poruszały szerokimi skrzydłami, podczas pełni krążyły przy wieżach kościołów Bartłomieja, Jakuba, Brygidy i Katarzynki. Często jesienią mylono je z odlatującymi albo przylatującymi ptakami. Widziano je tu, widziano je tam. Aby je sprzedać, zorganizowano cztery aukcje. Katalog aukcji stał się jedyną mapą po lądzie, co nie zatonął, lecz uleciał, kolejnym zapisem historii wiecznego człowieczego trudu zbierania i bólu rozproszenia. Kiedy pastor ostatnio widział Boga, Bóg miał ten katalog w rękach, przyglądał się mu bacznie. – Niezły zbiór – powiedział, a potem zaprowadził Jana do swojej biblioteki. Rozmawiali po hebrajsku”.

Tak kończy się opowieść o pewnej bibliotece. Znakomity orientalista, pastor Johann Fidalke (1703-1763) z Gdańska, to jeden z nas, urodził się tylko kilkaset lat wcześniej. Jego pasją były książki, obdarzał je uczuciem, opatrując każdy egzemplarz – niczym pocałunkiem – własnym znakiem. Książki to przedmioty wyjątkowe, nasza relacja z nimi wykracza na ogół poza samo posiadanie, są przedmiotem studiów, dzięki nim wkraczamy w rozmowę z autorem. Co jednak można powiedzieć o rzeczach porzuconych, wydobytych z podłogi, z uszkodzeniem deformującym powierzchnię, których przeznaczenie dopiero należy rozpoznać? Ile wnoszą wiedzy o minionych czasach guziki, bilety, papierki od cukierków, etykiety? Czasami wszystko zależy od kontekstu. Dziesiątki tysięcy porzuconych fotografii, żołnierskich pocztówek z pierwszej wojny, trafiających na stoły sprzedawców w całej Europie, tak tanich, że trudno w to uwierzyć, stanowią wyjątkowo mocny komentarz do tego, co stało się na frontach, do śmierci młodych mężczyzn. Ich zapewnienia o miłości, wierności, prośby o modlitwy, przekreśliła śmierć na polu walki. Śmierć, która dla przedmiotów bywa zazwyczaj łaskawsza. Są niczym oceaniczne żółwie, przemierzające bezkres oceanów czasu, godne podziwu, ze względu na wiek, umiejętności przetrwania, piękno. Naszą konferencję-spotkanie chcielibyśmy poświecić przedmiotom i opowieściom, staramy się nie zawężać pola, oczekujemy ciekawych propozycji. Liczymy na coś więcej niż referaty, chcielibyśmy wspólnie porozmawiać w serdecznej atmosferze o przedmiotach, ich znaczeniu – czym są, czym być mogą, czym się stają, czy wywierają na nas wpływ, jaki przekaz bywa w nich zapisany. Może ktoś zechce opowiedzieć nam o swoim skarbie, wizycie w galerii i napotkanym tam oknie-obrazie, który otworzył mu oczy na świat. Zapraszamy historyków, archeologów, historyków sztuki, artystów, kolekcjonerów, wszystkich, którzy starają się wypełnić swoje życie wyjątkowymi doświadczeniami. To z pewnością takim będzie.

ZałącznikWielkość
PDF icon Program169.41 KB

Konferencja "Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu"

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 20:56


W obecnym czasie kiedy podróżowanie jest niemal niemożliwe, a przynajmniej mocno utrudnione, jednym ze sposobów zaspokajania potrzeby odkrywania nowych miejsc i peregrynowania (choć tylko w czasie), może być dzielenie się swoją wiedzą na ten temat. Wychodząc temu naprzeciw i chcąc uczynić trudny czas pandemii nieco znośniejszym, przygotowaliśmy dla Państwa konferencję „Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu”. Odbędzie się ona w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. na platformie MS Teams. Udział w niej weźmie 17 przedstawicieli różnych instytucji naukowych, którzy przybliżą logistykę wojaży w różnych epokach, opowiedzą czym podróżowano, z jaką prędkością, jakie niewygody należało znosić podczas drogi, a także jakie niebezpieczeństwa czekały na podróżnych. Zapraszamy do wysłuchania referatów, wzięcia udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. 

Link do konferencji: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W załączniku program konferencji.

Serdecznie zapraszamy ! 

Organizatorki konferencji – dr Iwona Janicka i dr Anna Łysiak-Łątkowska

ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji i plakat456.89 KB

Konferencja online: "Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy"

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 20:58

Serdecznie zapraszamy na konferencję online pt. "Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy" organizowanej przez prof. dr hab. Beatę Możejko oraz dr hab. Annę Paner, prof. uczelni z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2021 r. za pośrednictwem MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W załączniku publikujemy program konferencji.

zaproszenie

PlakatProgram

Konferencja naukowa pt. Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 listopada 2021 roku, 13:43

Konferencja naukowa pt. Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej
i politycznej PRL’u (1945-1989)

 

                Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Nauczyciele w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989), która odbędzie się
w dniach 25-26 listopada 2021 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem konferencji i późniejszej publikacji o charakterze monografii wieloautorskiej będzie omówienie kluczowych problemów dotyczących działalności nauczycieli w latach 1945-1989. Konferencja ta będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń oraz wspólnej dyskusji na temat aktywności i specyfiki pracy nauczycieli w okresie rządów niedemokratycznych oraz spojrzenia na tę aktywność w świetle nieznanych dotychczas źródeł i zaprezentowania najnowszych ustaleń naukowych, a także do podsumowania dotychczasowego stanu badań nad dziejami środowiska nauczycielskiego w PRL’u.

            W ramach konferencji chcielibyśmy skupić się na obszarach tematycznych związanych
działalnością zawodową, społeczną i polityczną nauczycieli w latach 1945-1989, w tym na:

- zaangażowaniu pedagogów w aktywność związkową, stowarzyszeniową, ruchy młodzieżowe,

- wpływie przełomowych wydarzeń historycznych na działalność nauczycieli i ich postawy,

- relacjach pomiędzy nauczycielami a uczniami,

- kształceniu kadry oświatowej,

- źródłach dotyczących działalności nauczycieli,

- indoktrynacji i inwigilacji środowiska oświatowego,

- działalności nauczycieli w polskich szkołach za granicą.

 

Chęć udziału w konferencji wraz z proponowanym tematem referatu prosimy przesłać na adres e-mail organizatora: arnold.klonczynski@ug.edu.pl

Termin zgłoszenia chęci udziału w konferencji upływa: 23 kwietnia 2021 r.

Obrady odbywać się będą stacjonarnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewidywany koszt udziału w konferencji wyniesie 250 zł (opłata pokrywa koszty udziału w konferencji, publikacji w tomie pokonferencyjnym oraz wyżywienia).

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Szczegółowe informację dotyczące planowanego wydawnictwa podane zostaną przez organizatorów po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję.

Organizatorzy: dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, mgr Anna Siekierska

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat oraz ogłoszenie344.17 KB
Plik Formularz zgłoszeniowy21.62 KB
12

Konferencja IV MECERN

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 20:57

Konferencja IV MECERN - Medieval Central Europe Research Network/da mari ad mare - Gdańsk, Uniwersytet Gdański , 7-9 kwietnia 2021, on-line

Networks – Cooperation – Rivalry

The Fourth Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network

University of Gdansk (Gdańsk, Poland)

OPIS: Tematyka MECERN jest związana z badaniami nad Europą Centralną w okresie średniowiecza. Tym razem tematem wiodącym będą “ Powiązania, współpraca, rywalizacja” (Networks – Cooperation – Rivalry). Celem konferencji jest między innymi uświetnienie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Językiem konferencji jest język angielski. 

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (on-line )

Organizatorzy: Wydział Historyczny, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański 

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Beata Możejko, mail: beata.mozejko@ug.edu.pl

Program w załączniku.

mecern
 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji226.22 KB
Plakat MECERN IVPlakat2

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Transport w dziejach. Idee, kultura, historia", Edycja III

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 20:58

 

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego pragnie ponownie zaprosić na spotkanie wszystkich miłośników zagadnień, związanych z transportem w ujęciu historycznym. Niestety, ich cykliczność została w ostatnim roku zakłócona z powodu pandemii. Nigdy jednak nie porzuciliśmy pomysłu spotkania i teraz postanowiliśmy wrócić do niego w zmienionej, dostosowanej do trudnych warunków formie. Nowe okoliczności zmuszają do obrania nowych form komunikacji. Jak poprzednio, nie wskazujemy kierunków ani tematów wiodących, interesuje nas transport w dziejach, w tym pojęciu zmieścić się może wiele: maszyny, ludzie, struktury, rozwiązania, wynalazki. Opracujemy bloki tematyczne, dzięki którym będziemy mieli szansę poznać osoby o podobnych do naszych zainteresowaniach. Kiedy trzy lata temu podjęliśmy się po raz pierwszy organizacji konferencji, poświęconej wskazanemu w tytule zagadnieniu, ustaliliśmy sobie, że nie będzie to sympozjum duże. Okazało się jednak, że historia transportu to temat niezwykle nośny, a ludzie, którzy się nim zajmują, stanowią grupę prawdziwych pasjonatów, wykorzystujących swą wiedzę w działalności naukowej i popularyzatorskiej. W takim gronie warto się spotkać i wymienić badawcze doświadczenia.

Zapraszamy w dniu 19 marca 2021 r. Konferencja, ze względu na pandemię, będzie prowadzona on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams. Nasze spotkanie będzie miało charakter całodniowego, jednopanelowego, tak aby nasi goście mogli uczestniczyć we wszystkich referatach – liczymy na interesujące wystąpienia, ożywioną dyskusję w życzliwej atmosferze. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 15 minut. Terminem składania wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych jest dzień 28 lutego 2021 r. Prosimy o ich dostarczenie w formie skanu na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają zaproszenie tydzień później, tj. 7 marca 2021 r.  W celu ograniczenia problemów technicznych, do 17 marca 2021 r. będziemy prosić zakwalifikowane osoby o przesłanie prezentacji multimedialnych w formacie pliku PDF, również na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.  

 

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy33.67 KB
PDF icon Program konferencji208.65 KB
Plakat

Zaproszenie do udziału w konferencji: "Wehikułem przez wieki..."

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 maja 2021 roku, 20:58

Zaproszenie
do udziału w międzynarodowej krajoznawczej konferencji naukowej
Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu
 

"Szanowni Państwo,

Instytut Historii oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnej organizowanej przez nas międzynarodowej krajoznawczej konferencji naukowej pt. Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu. Planowany termin spotkania to 15-16 kwietnia 2021 r.

W tym roku chcielibyśmy skupić się na samej kwintesencji podróżowania czyli sposobach pokonywania drogi oraz związanej z tym logistyce. Człowiek przemieszczał się od najdawniejszych czasów – najpierw pieszo, potem konno, w końcu przy użyciu różnych tytułowych „wehikułów” – statków, pociągów, samochodów itd. Naszym celem jest prześledzenie ewolucji środków transportu jaka dokonała się na przestrzeni dziejów, a także porównanie warunków podróży w różnych epokach. [...]

Propozycje referatów wraz z abstraktem i formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1) prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

anna.lysiak-latkowska@ug.edu.pl

do dnia 31 grudnia 2020 r. Podczas przygotowywania wystąpień prosimy o uwzględnienie tego, że na każde przeznaczamy max. 20 minut. [...]

Z poważaniem

dr Iwona Janicka
kierownik konferencji

dr Anna Łysiak-Łątkowska
sekretarz konferencji"
 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz opłaty konferencyjnej znajdują się w załączniku.