fbpx Porta Aurea | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Porta Aurea

Porta Aurea

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 14:51

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego wydaje rocznik „Porta Aurea” od 1992 roku. Pierwsze tomy rocznika ukazujące się pod redakcją Teresy Grzybowskiej miały charakter zeszytów monograficznych. Ukazały się wówczas tomy 1-4 i 6. Tom piąty rocznika nigdy nie został opublikowany. Po dziesięcioletniej przerwie w 2009 roku czasopismo zostało wznowione, ukazał się wówczas podwójny, poprzedzony wyjaśniającym wstępem  tom 7/8, którego redaktorem naukowym był Andrzej Woziński. Od następnego roku redakcję naukową objęła Małgorzata Omilanowska od 2010 r. we współpracy z Jackiem Friedrichem.

Czasopismo powstaje z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią sztuki i architektury, a tematycznie skupione jest na problematyce artystycznej szeroko rozumianego regionu basenu Morza Bałtyckiego. Sprofilowanie to nie ma charakteru wykluczającego, ale oznacza, że teksty poświęcone sztuce Gdańska, czy szerzej, Trójmiasta, Pomorza, północnych Niemiec, krajów Bałtyckich i Skandynawii stanowią główny trzon każdego tomu.

Teksty zasadniczo publikowane są po polsku z anglojęzycznymi streszczeniami, ale przyjmowane są także teksty po niemiecku i po angielsku.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w PORTA AUREA obejmują wszystkie teksty skierowane do druku. W celu zapoznania się z polityką redakcyjną w kwestiach etycznych zob. wyjaśnienie dotyczące tzw. „ghostwriting” oraz "guest authorship"

.
.