Rada Naukowa, redakcja, recenzenci | Wydział Historyczny

Rada Naukowa, redakcja, recenzenci

czwartek, 9 lipca 2015 roku, 11:39

Rada Naukowa:

Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański), Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński), Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski), Ernst Halbmayer (Universität Marburg), Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki), Anna Malewska-Szałygin (Uniwersytet Warszawski), Aleksander Posern-Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański), Jacek Schmidt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Rane Willerslev (Museum of Cultural History, University of Oslo)

Zespół redakcyjny:

Karolina Bielenin-Lenczowska, Anna W. Brzezińska, Tarzycjusz Buliński (redaktor naczelny), Mariusz Kairski (z.ca naczelnego), Inga Kuźma, Kamil Pietrowiak, Marta Rakoczy, Tomasz Rakowski, Jacek Splisgart (sekretarz redakcji), Filip Wróblewski.

Recenzje:

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane w procedurze double blind-review.

Lista recenzentów zewnętrznych jest publikowana co 2 lata na stronie internetowej czasopisma.