Michał Przepiórka | Wydział Historyczny

Michał Przepiórka

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2014 roku

Michał Przepiórka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uzbrojenie i taktyka armii hetyckiej od XVII do XIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Iluk

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Andrzej Taracha, prof. dr hab. UG, Wiktor Kłoczko

Dyplom nr 3764.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.