Henryk Machajewski | Wydział Historyczny

Henryk Machajewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2014 roku

Henryk Machajewski

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Archeologii