Mieczysław Nurek | Wydział Historyczny

Mieczysław Nurek

Mieczysław Nurek

uzyskał w dniu 23 grudnia 2010 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych