Krzysztof Maciej Kowalski | Wydział Historyczny

Krzysztof Maciej Kowalski

Krzysztof Maciej Kowalski

uzyskał w dniu 22 października 2007 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych