Edmund Kizik | Wydział Historyczny

Edmund Kizik

Edmund Kizik

uzyskał w dniu 21 lutego 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych