Wiesław Długokęcki | Wydział Historyczny

Wiesław Długokęcki

Wiesław Długokęcki

uzyskał w dniu 16 listopada 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych