Marek Andrzejewski | Wydział Historyczny

Marek Andrzejewski

Marek Andrzejewski

uzyskał w dniu 29 marca 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych