Zbigniew Opacki | Wydział Historyczny

Zbigniew Opacki

Zbigniew Opacki

uzyskał w dniu 19 kwietnia 2007 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych