Monika Ożóg | Wydział Historyczny

Monika Ożóg

z dnia 11 października 2013 roku

Monika Ożóg

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Inter duas potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Maria Wipszycka-Bravo, prof. dr hab. Józef Naumowicz, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maciej Salamon

Dyplom nr 716.


Gdańsk, 16 października 2013 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon mozog_wniosek1.pdf139.68 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat PL 291.56 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon mozog_autoreferat_en1.pdf156.98 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład komisji 461.13 KB