fbpx Daniel Gucewicz | Wydział Historyczny

Daniel Gucewicz | Wydział Historyczny

Daniel Gucewicz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Daniel Gucewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rok 1966 w diecezji gdańskiej. Milenium kontra tysiąclecie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Igor Hałagida

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Andrzejewski, prof. UJK, dr hab. Ryszard Gryz

Dyplom nr 3668.


Gdańsk, 03 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: