Bogusław Franciszek Głodowski | Wydział Historyczny

Bogusław Franciszek Głodowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2013 roku

Bogusław Franciszek Głodowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ruch trzeźwościowy w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny

Dyplom nr 3651.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.