Krzysztof Jan Korda | Wydział Historyczny

Krzysztof Jan Korda

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2013 roku

Krzysztof Jan Korda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ksiądz Józef Wrycza (1884-1961). Ksiądz, wojak, patriota”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski

Dyplom nr 3650.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.