Iwona Sakowicz-Tebinka | Wydział Historyczny

Iwona Sakowicz-Tebinka

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 czerwca 2011 roku

Iwona Sakowicz-Tebinka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Imperium Barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Sobczak, prof. dr hab. Artur Kijas, prof. dr hab. Wiesław Caban, prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński

Dyplom nr 616.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.