fbpx Ewa Maria Szymańska | Wydział Historyczny

Ewa Maria Szymańska | Wydział Historyczny

Ewa Maria Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2006 roku

Ewa Maria Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyposażenie domów gdańskich w 2. połowie XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś, prof. UMK, prof. dr hab. Andrzej Edmund Klonderk

Dyplom nr 2718.


Gdańsk, 06 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: