dr Dekański Dariusz, adiunkt | Wydział Historyczny

dr Dekański Dariusz, adiunkt

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 stycznia 2014 roku, 15:33

DEKAŃSKI DARIUSZ ALEKSANDER – dr – studia historyczne w Uniwersytecie Gdańskim ukończył w 1985 r. W latach 1985–1989 pracował w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Od 1989 r. zatrudniony w Instytucie Historii UG, w Zakładzie Historii Średniowiecza, natomiast po podziale Zakładu od 1997 r. w Zakładzie Historii Powszechnej Średniowiecza. W 1996 r. obronił pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Jana Powierskiego (Święty Jacek. Biografia historyczna), która w wersji zmienionej ukazała się w postaci książki w 1999 r.
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie na badaniu dziejów Kościoła w Polsce średniowiecznej, szczególnie struktur zakonnych Pomorza Gdańskiego (cystersów i dominikanów – badania prozopograficzne konwentów zakonnych). Innym nurtem zainteresowań są dzieje polskiej i niemieckiej historiografii pomorsko-pruskiej XIX i pocz. XX w. Ten nurt badań jest w ostatnim czasie dominującym w zainteresowaniach badawczych.
Hobby: gra w szachy i go, oraz  dobra lektura.
Jest autorem dwóch opracowań książkowych: Spisy członków konwentów zakonnych Pomorza Gdańskiego do 1309 roku (Gdańsk 1994) i Początki zakonu dominikanów prowincji polsko-czeskiej (pokolenie św. Jacka w Zakonie) (Gdańsk 1999) oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych zamieszczanych w czasopismach krajowych i materiałach z sesji naukowych krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach słownikowych.