Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Tematyka badań

czwartek, 8 grudnia 2016 roku, 22:21

Prusy przedkrzyżackie, historia społeczno-gospodarcza władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, osadnictwo wiejskie na Pomorzu Gdańskim, społeczności miejskie strefy bałtyckiej, monastycyzm późnośredniowieczny (zakony mnisze i mendykanckie)

Pracownicy

piątek, 9 grudnia 2016 roku, 15:30

Doktoranci

poniedziałek, 20 lutego 2017 roku, 13:26

Maciej Badowicz tematyka pracy doktorskiej: Ludolf König (1280/90-1347). "Szalony" wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Marcin Finc tematyka pracy doktorskiej: Obrządek słowiański na ziemiach polskich w historiografii XIX i XX w.

Aleksandra Girsztowt tematyka pracy doktorskiej: Rzemiosło w średniowiecznym Malborku

Wacław Kulczykowski tematyka pracy doktorskiej: Obiekty hydrotechniczne w dorzeczu rzeki Osy do XVI w.

Łukasz Sobczak tematyka pracy doktorskiej: Drogi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (XIII-1. połowa XIV w.)

Grzegorz Woliński tematyka pracy doktorskiej: Życie społeczno-gospodarcze w komturstwie tucholskim w XIV-XV w. (do 1454 r.)

Krzysztof Wroński tematyka pracy doktorskiej: Siedziby zakonu joannitów na Pomorzu Zachodnim do połowy XVII w.