Ogłoszenia socjalne | Wydział Historyczny

Lista stypendialna wypłat na konto - kwiecień 2017

piątek, 31 marca 2017 roku, 11:45

Odbiór decyzji stypendialnych

czwartek, 9 marca 2017 roku, 13:10

UWAGA!

 

Proszę zgłosić się po odbiór decyzji stypendialnej na semestr letni 2016/2017

do dziekanatu ds. socjalnych (pok. 2.57) w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r.

Lista stypendialna wypłat na konto - luty 2017

czwartek, 2 lutego 2017 roku, 9:15

Komunikat dla studentów otrzymujących stypendia:

czwartek, 24 listopada 2016 roku, 14:42

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2016 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. „dodatków grudniowych”.

Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 300,00 zł do stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie,

- 300,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ,

- 300,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Odbiór decyzji stypendialnych

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 12:52

Odbiór decyzji stypendialnych:

  • -  stypendium socjalne
  • -  stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim UG lub innym obiekcie
  • - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

w dziekanacie WH w pok. 2.57 w godzinach przyjmowania studentów do dnia 9 grudnia 2016 r.

Dotyczy to tylko stypendiów przyznanych.

Komunikat Dziekanatu ds. Socjalnych

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:54

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie osoby które podczas rekrutacji zaznaczyły i Internetowym Rejestrze Kandydatów (IRK) dane dotyczące niepełnosprawności, proszeni są o dostarczenie ksera orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do pracowników dziekanatu odpowiedniego wydziału.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:47

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.

Poniżej link do strony GUS:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2016/2017

czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 14:01

Lista stypendialna wypłat na konto - czerwiec 2016 r.

czwartek, 2 czerwca 2016 roku, 14:38

DOMY STUDENCKIE 2016/2017 - terminy składania wniosków

czwartek, 19 maja 2016 roku, 10:50

                                                                 DOMY STUDENCKIE 2016/2017 - informacje

 

                         Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

a) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

 do dnia 19 sierpnia 2016 roku,

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia

 do dnia 23 września 2016 roku,

c) studenci wyższych lat studiów                                  

 do dnia 10 czerwca 2016 roku.


 Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Historycznego UG w godzinach jego otwarcia, 

pokój 2.57 (I piętro). Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 

zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do dnia:

 

a) 5 września 2016 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,

b) 27 września 2016 roku

 dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia,

                                 c) 1 lipca 2016 roku

 

           dla studentów wyższych lat studiów.


 

Strony