Instytut Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Instytut Archeologii i Etnologii

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku, 13:15

Instytut Archeologii i Etnologii

 Termin       zajęć

    Kierunek/rok

Przedmiot                      

Prowadzący Termin odpracowania zajęć
       

 

26.04.2017 Archeologia/ Etnologia zajęcia, konsultacje

prof. dr hab. A. P. Kowalski

po uzgodnieniu

 

 

 

  po uzgodnieniu