Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego | Wydział Historyczny

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

środa, 21 czerwca 2017 roku, 23:33

Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjat), pracowników muzeów oraz instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również wszystkich osób zainteresowanych przeszłością regionu oraz chętnych do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Program studiów obejmuje kilka bloków o zróżnicowanym charakterze. Słuchacze zostaną zapoznani z historią regionu Morza Bałtyckiego, jego kulturą materialną i sztuką. Odrębny blok poświęcony będzie zagadnieniom związanym z muzealnictwem - jego dziejami i współczesnymi trendami, słuchacze uzyskają także wiedzę na temat rynku dzieł sztuki i podstaw konserwacji zabytków w odniesieniu do różnych kategorii obiektów. Cykl zajęć dotyczyć będzie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym specyfice morskiego dziedzictwa kulturowego. Ponadto uczestnicy studiów uzyskają konkretne narzędzia do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. Zostaną zapoznani z prawnymi aspektami zagadnienia, poznają techniki negocjacji i podstawy organizacji imprez turystycznych z nastawieniem na promocję dziedzictwa kulturowego regionu. Odrębne zajęcia poświęcone będą pozyskiwaniu funduszy na projekty kulturalne oraz zarządzaniu projektami międzynarodowymi. 

Absolwent zna dzieje regionu Morza Bałtyckiego oraz jego kultury, posiada wiedzę na temat różnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem dziedzictwa morskiego, zna i potrafi posługiwać się narzędziami potrzebnymi do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w soboty

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czesne na studiach podyplomowych zostało obniżone do 700 PLN za semestr.

Opłaty: 700 PLN za semestr, 1.400 PLN za studia

Limit miejsc: 20-30 osób

Plan studiów

Kierownik studiów: Prof. UG, dr hab. Barbara Klassa

Obsługa administracyjna: mgr Lidia Muszyńska

Kontakt: tel.: (58) 523 20 23, e-mail: hisbk@univ.gda.plhislm@ug.edu.pl

 

Etapy rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 12.06.2017 r. do dnia 25.09.2017 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 12.06.2017 r. do dnia 28.09.2017 r. 
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 29.09.2017 r.

 

Plan zajęć - II semestr 2016/2017 (aktualizacja 18.05.2017 r.)

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

MKiDZ     logo    prezydencja

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1. Fort Carrè, widok z lotu, fot. OPEGIEKA Elbląg sp. z o.o., Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski