Religioznawstwo | Wydział Historyczny

Religioznawstwo

czwartek, 3 września 2015 roku, 9:16

Ciekawość -  pierwszy stopnień do… religioznawstwa

Religioznawstwo jest kierunkiem obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa. Pozwala zapoznać się z różnymi teoriami opisującymi to zjawisko, ukazując uwarunkowania aktu religijnego, w tym indywidualne i społeczne jego konsekwencje. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka: na sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, kształtując sens życia i wartościując całościowo ludzką działalność. Studia na kierunku „religioznawstwo” pozwalają więc zrozumieć świat, poznać problemy religijne i ich związki ze współczesną kulturą oraz wpływ religii na rozwój cywilizacji. Rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, kształtując absolwenta, który jest zorientowany w szeroko rozumianej problematyce religijnej, społecznej i politycznej.

W Instytucie Historii UG działają koła naukowe studentów, organizowane są studenckie konferencje i wyjazdy naukowe. W ramach wymiany Erasmus studenci mają okazję uczęszczać na zajęcia w zagranicznych uniwersytetach w Niemczech, Czechach, Słowenii, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech i Łotwie. Praktyki studenckie w wielu szkołach i instytucjach publicznych na Pomorzu umożliwiają im nabycie przydatnych umiejętności oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają komfortowe warunki do studiowania. Wśród naszych absolwentów znajdują się przedstawiciele tak różnych zawodów jak politycy i samorządowcy, naukowcy, przewodnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze i archiwiści.

Oferta kierunku „religioznawstwo” w Instytucie Historii UG obejmuje pierwszy stopień studiów. W ramach wykładów, ćwiczeń i seminariów studenci zdobywają podstawową wiedzę o głównych tradycjach religijnych. Szeroka podstawa programowa studiów uwzględnia badania z obszaru historii, etnologii, socjologii, politologii, psychologii i filozofii. Główny trzon studiów stanowią kursy poświęcone konkretnym religiom: chrześcijaństwu, judaizmowi, islamowi, a także hinduizmowi, buddyzmowi oraz religiom świata starożytnego (Bliskiego i Dalekiego Wschodu, przedchrześcijańskiej Europy), religiom plemiennym i nowym ruchom religijnym. W programie studiów są lektoraty z języka nowożytnego oraz dwóch języków tradycji religijnej – hebrajskiego i greki nowotestamentalnej.

Religioznawstwo 3