Program studiów | Wydział Historyczny

Programy studiów

sobota, 20 maja 2017 roku, 9:19
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia
 
                 Specjalizacja                 Rok rozpoczęcia               Program studiów
Podstawowa 2017/2018  
2016/2017 foto
2015/2016 Siatka
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
 
 
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne II stopnia
 
                 Specjalizacja                 Rok rozpoczęcia               Program studiów
Podstawowa 2017/2018  
2016/2017  
2015/2016 Siatka
2014/2015

 

Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne I stopnia

                 Specjalizacja                 Rok rozpoczęcia               Program studiów
Podstawowa 2015/2016 Siatka
2014/2015