Ogłoszenia dla doktorantów | Wydział Historyczny

Informacje o konferencjach dla doktorantów:

wtorek, 9 maja 2017 roku, 13:28

 

 

1. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców - Nowe wyzwania dla polskiej nauki 

http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017

(Gdańsk 10.09.2017).

 

2. Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja Młodych Naukowców - Spojrzenie Mlodych Naukowców http://www.doktorant.com.pl/index.php/smn2017nowosc

(Warszawa i Kraków - październik 2017)

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW Ludzie i przedmioty- konferencja naukowa doktorantów

poniedziałek, 8 maja 2017 roku, 10:07

Doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Ludzie i przedmioty

Informacje o konferencji

Słupsk

Konferencja naukowa poświęcona problematyce murów w różnych kontekstach.

wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, 9:46

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję naukową poświęconą problematyce murów w różnych kontekstach.

 

Celem spotkania będzie analiza całego spektrum zjawisk związanych z murami, określającymi przestrzeń polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturową czy religijną. Punktem wyjścia do powyższych rozważań i refleksji pozostanie mur w sensie materialnym, aczkolwiek interesująca może być również analiza wspomnianej problematyki w kontekście innych nauk pozostających w zainteresowaniu historyków, historyków sztuki, archeologów czy antopologów i etnologów.

 

Podstawą do zakwalifikowania referatu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia (do 2000 znaków) do 28 kwietnia 2017 roku na adres: konferencjamury@gmail.com <mailto:konferencjamury@gmail.com> .Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o przyjęciu, bądź odrzuceniu referatu do 5 maja 2017 r.

 

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, obiad, przerwy kawowe oraz planowaną publikację.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Karolina Olszowska

Prezes TNDWH UJ

Karta zgloszenia

Zaproszenie: Origines et mutationes IV - Law

czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, 13:13
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą edycję międzynarodowej konferencji „Origines et mutationes” organizowanej przez Uniwersytet Gdański.
W bieżącej edycji skupiamy się na problematyce prawa w krajach basenu Morza Bałtyckiego od średniowiecza aż do początku ery przemysłowej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do udziału historyków, historyków prawa, historyków sztuki, socjologów, filozofów, antropologów oraz archeologów.
 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma Leopoldina - Wrocławskie Studia Historyczne

czwartek, 23 marca 2017 roku, 9:30

 

 Redakcja czasopisma Leopoldina - Wrocławskie Studia Historyczne zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w pierwszym numerze poświęconym zagadnieniom związanym z kształtowaniem, postrzeganiem oraz rozwojem wiedzy i wyobraźni - od czasów starożytnych po nam współczesne.

W przygotowywanej publikacji pragniemy podjąć się refleksji nad kilkoma problemami: w jaki sposób ludzie w różnych epokach budowali swoje wyobrażenia o otaczającym ich świecie? Jak funkcjonowała wiedza indywidualna i w jaki sposób mogły wpływać na nią osobiste doświadczenia? Jak zdefiniować wyobrażenia jako zjawiska historycznego czy łączyć je z szeroko rozumianą mentalnością, kulturą wysoką bądź ludową, a może zastosować narzędzia psychologii społecznej w służbie badaczy przeszłości?

Proponowana tematyka artykułów:

  • - kompendia wiedzy (historyczne, geograficzne, przyrodnicze, inne)
  • - edukacja: wychowanie domowe, szkoły, uniwersytety, szkoły zakonne, kształcenie kobiet, podróże edukacyjne
  • - wiara w świat nadprzyrodzony, wyobrażenia eschatologiczne
  • - magia, zabobony, nauka, religia
  • - duchowość i wyobraźnia
  • - prądy filozoficzne i ich ewolucja
  • - komunikacja społeczna

 

Zapraszamy do nadsyłania do publikacji w niniejszym czasopiśmie także recenzji oraz sprawozdań.

Do nadsyłania artykułów zachęcamy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, tj. historyków, antropologów, psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki etc.

 

Artykuły do publikacji w czasopiśmie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: czasopismouwr@gmail.com , ewentualnie drogą pocztową z załączonym ich zapisem na płycie CD (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49, 48-300 Wrocław z dopiskiem "czasopismo Leopoldina").

 

Wymogi edycyjne tekstów zostały zamieszczone pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0B9IfVUctG9nQY0RkRDBKT2xlOGM

 

Redakcja czasopisma zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu.

Dodatkowe informacje związane z publikacją można uzyskać drogą elektroniczną: czasopismouwr@gmail.com.

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/leopoldinaWSH/?fref=ts

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania artykułów!

 

POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla Młodych Naukowców 2017

środa, 15 marca 2017 roku, 9:32

INFORMACJE O NAGRODZIE:

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za ich oryginalne osiągnięcia badawcze, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać od 15 stycznia do 31 marca br. w Oddziale PAN w Gdańsku poprzez Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Oddziału:

www.gdansk.pan.pl<http://www.gdansk.pan.pl>, w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców (oraz w załączniku niniejszej wiadomości).

5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY WYNOSI 4.000 zł WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY ZNAJDUJĄ SIĘ W: w Regulaminie konkursu - patrz na 

www.gdansk.pan.pl<http://www.gdansk.pan.pl>, zakładka: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców (oraz w załączniku niniejszej wiadomości).

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, e-mail: gdansk@pan.pl            

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o konkursie