Dziekanat Wydziału Historycznego - obsługa studentów | Wydział Historyczny

Dziekanat Wydziału Historycznego - obsługa studentów

czwartek, 8 września 2016 roku, 10:21

DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO - OBSŁUGA STUDENTÓW

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk

imię i nazwisko numer pokoju e-mail telefon studia stacjonarne i niestacjonarne

AG

Agnieszka Glejzer

(urlop macierzyński)

2.57a fhama@ug.edu.pl 523 29 56
  • obsługa studentów

BG

Barbara Godlewska

2.57a b.godlewska@ug.edu.pl 523 29 56
  • obsługa studentów

BC

mgr Bogumiła Czapiewska

2.57 rekbcz@ug.edu.pl 523 22 97
  • sprawy socjalne studentów - stypendia, zapomogi
  • praktyki studenckie

Foto Szumiło

mgr Danuta Szumiło

2.57a d.szumilo@ug.edu.pl 523 29 56
  • obsługa studentów

:

GODZINY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW

Studia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Stacjonarne

-

10.00-13.00

11.00-15.00

10.00-13.00

10.00-13.00

 

Niestacjonarne i podyplomowe

-

10.00-13.00

11.00-15.00

10.00-13.00

10.00-13.00

8.00-12.00

w  dni zjazdów

Doktoranckie

12.00-15.00

w  dni zjazdów

10.00-13.00

11.00-15.00

10.00-13.00

10.00-13.00

 

Sprawy socjalne

-

10.00-13.00

11.00-15.00

10.00-13.00

10.00-13.00