Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie | Wydział Historyczny

Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie

Od dnia 01 września 2017r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Od tej daty wjazd na teren Kampusu będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramami z wykorzystaniem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za szybą przednią pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach wjazd będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który połączy nas bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej. Wjazd dla gości i kontrahentów będzie możliwy przez bramy numer 2 (przy Rektoracie) oraz numer 5 (Przy Bibliotece Głównej) po otrzymaniu jednorazowej karty wjazdu od Obsługi Systemu Parkingowego. Do wjazdu samochodów dostawczych wyznaczona została brama nr 5, samochodów ciężarowych pow. 3,5t i autokarów – brama nr 9.

Kampus dostępny jest codziennie w godz. 6.00 ÷ 22.00.

Wjazd z wykorzystaniem identyfikatorów będzie obowiązywał:

  • Poniedziałek – Czwartek  6.00 ÷ 22.00,
  • Piątek 6.00 ÷ 15.00.

W celu ubiegania się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na terenie Kampusu należy:

  1. pobrać i wypełnić Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu UG, który stanowi załącznikdo Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17;
  2. dokonać w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego bezzwrotnej opłaty w wysokości 15,00 zł - dokonanie wpłaty powinno zostać potwierdzone na Wniosku;
  3. złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wskazanym w Zarządzeniu punkcie;
  4. zapoznać się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się treścią Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17 wraz z załącznikami, które dostępne pod linkiem:http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3251

Uwaga: W związku z opublikowaniem Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 2K/17 z dnia 03.08.2017r. w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w części dotyczącej studentów, identyfikator wjazdu na teren Kampusu będzie wydawany jedynie studentowi, który jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu lub posiada umowę leasingu samochodu. Decyzją Kanclerza, wykreślony zostaje z wniosku w punkcie: właściciel samochodu zapis „inna osoba”, który w pierwotnej wersji dotyczył kontrahentów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 sierpnia 2017 roku, 7:38