Pomoc materialna dla studentów | Wydział Historyczny

Lista stypendialna wypłat na konto - kwiecień 2017

piątek, 31 marca 2017 roku, 11:45

Odbiór decyzji stypendialnych

czwartek, 9 marca 2017 roku, 13:10

UWAGA!

 

Proszę zgłosić się po odbiór decyzji stypendialnej na semestr letni 2016/2017

do dziekanatu ds. socjalnych (pok. 2.57) w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r.

Lista stypendialna wypłat na konto - marzec 2017 r.

czwartek, 2 marca 2017 roku, 13:20

PRZEDŁUŻENIE WYPŁAT STYPENDIÓW NA SEMESTR LETNI 2016/2017

wtorek, 21 lutego 2017 roku, 12:41

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/R/17 Rektora UG z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:

  • - stypendium socjalnego
  • - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • - stypendium Rektora dla najlepszych studentów

przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.

Przedłużenie wypłat świadczeń może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru !!!

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

wtorek, 21 lutego 2017 roku, 12:46
  • 15 marca 2017 r.
  • 14 kwietnia 2017 r.
  • 15 maja 2017 r.
  • 14 czerwca 2017 r.

W roku akademickim 2016/2017 stypendia wypłacane są przez 9 miesięcy (październik 2016 r. - czerwiec 2017 r.)

Lista stypendialna wypłat na konto - luty 2017

czwartek, 2 lutego 2017 roku, 9:15

Komunikat dla studentów otrzymujących stypendia:

czwartek, 24 listopada 2016 roku, 14:42

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2016 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. „dodatków grudniowych”.

Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 300,00 zł do stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie,

- 300,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ,

- 300,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Odbiór decyzji stypendialnych

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 12:52

Odbiór decyzji stypendialnych:

  • -  stypendium socjalne
  • -  stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim UG lub innym obiekcie
  • - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

w dziekanacie WH w pok. 2.57 w godzinach przyjmowania studentów do dnia 9 grudnia 2016 r.

Dotyczy to tylko stypendiów przyznanych.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

poniedziałek, 3 października 2016 roku, 13:35

 

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 420 zł.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

poniedziałek, 3 października 2016 roku, 13:34

załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
 

1.      Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1)      Stypendium socjalne:

a)      Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 900 zł.

b)      Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 550 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 470 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 400 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 900,00 zł

2)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

a)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 900 zł.

b)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 660 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 580 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 510 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 900,00 zł

2.      Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 370 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 260 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Strony